Articoli

ORÀRIU DE S'ISPORTELLU LINGUÌSTICU IN SU COMUNE DE ROMANA.

ORÀRIU DE S'ISPORTELLU LINGUÌSTICU IN SU COMUNE DE ROMANA.

ORÀRIU DE S'ISPORTELLU LINGUÌSTICU IN SU COMUNE DE ROMANA.

ORÀRIU DE S'ISPORTELLU LINGUÌSTICU IN SU COMUNE DE ROMANA.

Su gioja dae sas 9.00 a sas 13.00 su servìtziu est ativu in su Comune, podes iscrìere a sa mail lucia.sechi66@tiscali.it e podes sighire sa pàgina facebook “èssere in sardu” in ue si pùblicant rubricas ligadas a custu territòriu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Condividi: